Expertise 

 

Gericht op onderwijs en kinderopvang:

 1. Coaching en begeleiding van management en professionals: inter- en supervisie, klassenconsultatie, video-begeleiding, beeldcoaching
 2. Kwaliteitsmonitoring kinderopvang, praktijkgericht onderzoek
 3. HRM: functionering- en beoordelingsgesprekkencyclus 
 4. Advies en scholing bij professionaliseringstrajecten: opbrengstgericht werken, voor- en vroegschoolse educatie, cultuurveranderingstrajecten, HRM
 5. Implementatie nieuwe methodes: expertisegebied jonge kind
 6. cursussen begeleiden met o.a. de volgende thema's: observeren, begeleiding, aanbod en communicatie
 7.  Workshops en studiedagen: teambuilding, communicatie (gespreksvaardigheden), oplossingsgericht werken


Algemeen:  

 • Interim-managent
 • Trainingen
 • Loopbaanbegeleiding
 • Supervisie
 • Coaching