Om een indruk te geven van de dienstverlening van Edukien vindt u hieronder een voorbeeld van gerealiseerde en lopende opdrachten:

 Universiteit Wageningen-UR:

1.      In mei 2013 is in samenwerking met de Universiteit van Wageningen een bijdrage geleverd aan een haalbaarheidsstudie naar VVE in de agrarische kinderopvang. Het resultaat heeft geleid tot een onderzoeksrapport over ‘VVE in de agrarische kinderopvang’. 

2.      Deskundige bijdrage geleverd aan het onderdeel 'aansluiten op het onderwijs' in de brochure Agrarische kinderopvang. 

http://www.agrarischekinderopvang.nl/organisatie/nieuws/nieuwsbericht/brochure-en-rapportage-wur-jaarvergadering

 

Grote gemeente:

Professionaliseringstraject (2014/2015) voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met Rietje Voorn Advies. Het betreft scholing van management en professionals (totaal ca. 100) kinderopvang en peuterspeelzalen http://www.rietjevoornadvies.nl/index.html.

 

Overig:

·         Coaching en advies directeur van  kinderopvangorganisaties. 

·         Workshop 'Rijke Speelleeromgeving' voor professionals  Regionale 'Jonge Kind' dagen. 

·         Workshop 'Hoe leren kleuters, spelenderwijs woordenschat' voor leerkrachten groep 1 en 2 (2014). 

·         Training klantgericht werken 'Ambassadeur in de Kinderopvang' voor een ROC.

·         Studiedag Meldcode Kindermishandeling 'Niets doen is geen optie'. 

·         Expertise e-learningtraject 'sociogram' en 'werken met projecten in het onderwijs'.