Edukien is een jong en inspirerend bedrijf gespecialiseerd in advisering en begeleiding van professionals in kinderopvang- en onderwijsorganisaties tijdens verandertrajecten.

Kinderopvang en onderwijs zijn aan verandering onderhevig. De invoering van passend onderwijs, methodisch en opbrengstgericht werken zijn hier voorbeelden van. Organisaties die hierbij ondersteuning nodig hebben kunnen daarvoor terecht bij Edukien. 

Edukien is opgericht door Marga van der Linden.  Zij vindt het belangrijk dat ieder kind en mens de mogelijkheid krijgt om zich te ontwikkelen en wil hier graag haar bijdrage aan leveren. Haar bijdrage varieert van het geven van training, advies en coaching van professionals die (jonge) kinderen begeleiden en onderwijzen tot coaching en (studie)loopbaanbegeleiding. 


Werkwijze:

Tijdens een kennismakingsgesprek wordt gekeken wat de opdrachtgever aan ondersteuning nodig heeft. Op basis hiervan wordt een maatwerktraject ontwikkeld en een offerte opgesteld. Op basis van de goedgekeurde offerte wordt het traject gestart en uitgevoerd. Na afloop vindt er een eindevaluatie plaats. 


Heeft u behoefte aan ondersteuning of wilt u kennismaken met Edukien, dan vindt u onder het kopje 'contact hiervoor de gegevens.